Hasar SP Tarafından Absorbe Edilecek 
SP Emilimi, yaratıklara, metinlere veya oyunculara verilen hasarın bir kısmının vuran kişinin kendi SP’sine eklenmesi mantığı ile çalışır. Metine 10k vuran ve üzerinde %20 sp emilimi olan bir karakterin sp’sine vuruş anında 2k bir yükleme olacaktır, bu anlık bir SP yüklemesidir.
NOT: Sadece bir nesnenizdeki SP Emilimi efsunu ile kızıl orman gibi SP’nizi azaltan yaratıkların bulunduğu yerlerde kasmanız kolaylaşacaktır. SP düşüren yaratıklar hava kılıcı, öfke, güçlü beden gibi savaşçıların omurgasını oluşturan beceriler için gerekli SP’ye ulaşmanızı engellediğinden bu efsun mutlaka eklenmelidir.(şaman ve suralar için de geçerlidir, kasarken beceri kullanmak isteyen ninjalar tercihen ekleyebilir)
 
HileDostu - Güncel Hilenin Tek Adresi © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top